es|en
Risctox
 

Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX

Buscador de sustancias
 
Contaminantes de suelos (según RD 9/2005)
Contaminantes de suelos (según RD 9/2005)
γ-HCH
 • γ - BHC
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5alfa, 6ß - hexaclorociclohexano
 • Bencenohexacloruro
 • gamma - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaclorociclohexano
 • gamma - hexaclorociclohexano
 • HCH
 • hexaclorociclohexano
 • lindano
 • lindano (gamma)
 • Benzenehexachloride
 • Lindane
 • BHC
 • gamma isomer of 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • Benhexachlor
 • gamma - BHC
 • Gamma - Col
 • gamma - HCH
 • Tri - 6
 • gamma - Hexachlorocyclohexane
 • Aparasin
 • Aphitiria
 • Benesan
 • Benexane
 • BoreKil
 • Borer - Tox
 • Exagama
 • Gallogama
 • Gamaphex
 • Gamasan
 • Gammex
 • Gammexane
 • Gexane
 • Isotox
 • Jacutin
 • Kwell
 • Lindafor
 • Lindagronox
 • Lindaterra
 • Lindatox
 • Lintox
 • Lorexane
 • NewKotol
 • Noviagam
 • Quellada
 • Steward
 • Streunex
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2ß, 3alfa, 4ß, 5alfa, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - HCH
 • beta - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - LINDANO
 • (1α, 2β, 3α, 4β, 5α, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • 1 - alpha, 2 - beta, 3 - alpha, 4 - beta, 5 - alpha, 6 - beta - Hexachlorocyclohexane
 • Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro - ,
 • (1alpha, 2beta, 3alpha, 4beta, 5alpha, 6beta) -
 • Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro - , beta - isomer
 • Cyclohexane, beta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro -
 • beta - BHC
 • beta - HCH
 • beta - Hexachloran
 • beta - Hexachlorobenzene
 • beta - Lindane
 • trans - alpha - Benzenehexachloride
(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5ß, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • alfa - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • alfa - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • HCH
 • HEXACLOROCICLOHEXANO
 • (1α, 2α, 3β, 4α, 5β, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
1,1'-bifenilo, cloro derivados
 • 1, 1' - Biphenyl, chloro derivs.
1,1,2,2-tetracloroetano
 • tetracloruro de acetileno
 • 1, 1, 2, 2 - tetrachloroethane
1,1,2-tricloroetano
 • tricloruro de vinilo
 • 1, 1, 2 - trichloroethane
1,1-dicloroetano
 • 1, 1 - dichloroethane
1,1-dicloroetileno
 • cloruro de vinilideno
 • 1, 1 - dichloroethylene
1,2,4-triclorobenceno
 • Benzene, 1, 2, 4 - trichloro -
 • 1, 2, 4 - trichlorobenzene
1,2-diclorobenceno
 • DICLOROBENCENO
 • o - DICLOROBENCENO
 • orto - DICLOROBENCENO
 • 1, 2 - dichlorobenzene
1,2-dicloroetano
 • cloruro de etileno
 • DCE
 • dicloroetano 1, 2 (DCE)
 • dicloruro de etileno
 • 1, 2 - dichloroethane
1,2-dicloropropano
 • dicloruro de propileno
 • 1, 2 - dichloropropane
 • propylene dichloride
1,3-dicloropropeno
 • 1, 3 - dicloropropeno (grado tecnico)
 • 1, 3 - dichloropropene
1,4-diclorobenceno
 • DICLOROBENCENO
 • para - DICLOROBENCENO
 • p - DICLOROBENCENO
 • 1, 4 - dichlorobenzene
2,2-bis(p-clorofenil)-1,1-dicloroetileno
 • DDE
 • DICLORODIFENILDICLOROETILENO
 • p, p' - DDE
 • Benzene, 1, 1' - (dichloroethenylidene) bis[4 - chloro -
 • 2, 2 - bis (p - chlorophenyl) - 1, 1 - dichloroethylene
2,4,5-triclorofenol
 • 2, 4, 5 - trichlorophenol
2,4,6-triclorofenol
 • 2, 4, 6 - TRICLOROBENCENO
 • 2, 4, 6 - trichlorophenol
2,4-diclorofenol
 • 2, 4 - dichlorophenol
2-clorofenol
 • 2 - chlorophenol
4-cloroanilina
 • colorante azoico
 • para - cloroanilina
 • p - cloroanilina
 • 4 - chloroaniline
acenafteno
 • acenaphthene
acetona, propan-2-ona, propanona
 • propanona
 • acetone, propan - 2 - one, propanone
aldrin
 • aldrin (ISO)
 • aldrina
 • aldrin
 • 1, 2, 3, 4, 10, 10 - Hexachloro - 1, 4, 4a, 5, 8, 8a - hexahydro - endo - 1, 4 - exo - 5, 8 - dimethanonaphthalene
 • HHDN
 • Octalene
antraceno
 • anthracene
benceno
 • benzol
 • ciclohexatrieno
 • benzene
benz[a]antraceno
 • benzo[a]antraceno
 • benzo[alfa]antraceno
 • benz[a]anthracene
benzo[def]criseno
 • Benzo (a) pireno
 • benzo[def]chrysene
 • Benzo (a) pyrene
benzo[e]acefenantrileno
 • 3, 4 - benzofluoranteno
 • benzo[b]fluoranteno
 • benzo[e]acephenanthrylene
 • BbFA
benzo[k]fluoranteno
 • benzo[k]fluoranthene
 • BkFA
clofenotano
 • 1, 1, 1 - tricloro - 2, 2 - bis (4 - clorofenil) etano
 • 4, 4' - DDT
 • clofenotano (SCI)
 • DDT
 • DDT (nombre comun no adoptado por ISO)
 • diclorodifeniltricloroetano
 • diclorodifeniltricloro - etano
 • dicofano
 • p, p' - DDT
 • clofenotane
 • p, p` - DDT
 • 1, 1, 1 - Trichloro - 2, 2 - bis (p - chlorophenyl) ethane
 • chlorophenothane
 • Pentachlorin
 • Dichlorodiphenyltrichloroethane
 • Anofex
 • Cesarex
 • Dedelo
 • Didimac
 • Digmar
 • Dinocide
 • ENT 1506
 • Genitox
 • Gexarex
 • Guesapon
 • Guesarol
 • Gyron
 • Hildit
 • Ixodex
 • Kopsol
 • Micro DDT 75
 • Neocid
 • OMS 16
 • R50
 • Rukseam
 • Zerdane
clordano , puro
 • clordano
 • clordano (ISO)
 • chlordane , pur
 • 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 - Octachloro - 3a, 4, 7, 7a - tetrahydro - 4, 7 - methanoindane
 • BELT
 • Chlor Kil
 • Chlor - Kil
 • Chlortox
 • Corodane
 • Dowchlor
 • FLV Y WUDQV
 • Gold Crest C - 100
 • Gold Crest C - 100
 • Kilex Lindane
 • Kypchlor
 • Niran
 • Octachlor
 • Octa - Klor
 • Synklor
 • Termex
 • Topiclor 20
 • Topiclor 20
 • Toxichlor
 • Velsicol 1068
 • Velsicol 1068
clorobenceno
 • chlorobenzene
cloroetileno
 • cloruro de vinilo
 • chloroethylene
 • vinyl chloride
cloroformo
 • triclorometano
 • tricloruro de metilo
 • chloroform
criseno
 • chrysene
 • CHR
dibenzo[a,h]antraceno
 • dibenz[a, h]anthracene
 • DBAhA
diclorometano
 • cloruro de metileno
 • DCM
 • dicloruro de metilo
 • dichloromethane
 • DCM
 • decapan - tol
dieldrina
 • dieldrin
 • dieldrina (ISO)
 • dieldrin
 • 1, 2, 3, 4, 10, 10 - Hexachloro - 6, 7 - epoxy - 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a - octahydro - 1, 4 - endo, exo - 5, 8 - dimethanonaphthalene
 • HEOD
endosulfán (ISO), sulfito de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetilo, sulfi...
 • sulfito ciclico de 1, 4, 5, 6, 7, 7 - hexacloro - 5 - norborneno - 2, 3 - dimetanol
 • 1, 2, 3, 4, 7, 7 - hexachloro - 8, 9, 10 - trinorborn - 2 - en - 5, 6 - ylenedimethyl sulfite, 1, 4, 5, 6, 7, 7 - hexachloro - 8, 9, 10 - trinorborn - 5 - en - 2, 3 - ylenedimethylene) sulfite, endosulfan (ISO)
 • endosulphan
 • Afidan
 • Benzoepin
 • Beosit
 • Cyclodan
 • Devisulfan
 • Endocel
 • Endosol
 • Endosulphan
 • FMC5462
 • Hexasulfan
 • Hildan
 • Hoe2671
 • Insectophene
 • Malix
 • Phaser
 • Thifor
 • Thimul
 • Thiodan
 • Thionex
endrin
 • 1, 2, 3, 4, 10, 10 - HEXACLORO - 6, 7 - EPOXI - 1, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A - OCTAHIDRO - 1, 4:5, 8 - DIMETANONAFTALENO
 • ENDRIN (ISO)
 • ENDRINA
 • endrin
 • 1, 2, 3, 4, 10, 10 - Hexachloro - 6, 7 - epoxy - 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a - octahydro - 1, 4 - endo, endo - 5, 8 - dimethanonaphthalene
 • Hexadrin
epoxido de heptacloro
 • 2, 3 - EPOXI - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 - HEPTACLORO - 3A, 4, 7, 7A - TETRAHIDRO - 4, 7 - METANOINDANO
 • heptachlor epoxide
 • Heptachlor - epoxide
estireno
 • estireno (monomero)
 • feniletileno
 • vinil benceno
 • styrene
 • phenylethylene
 • vinyl benzene
 • styrene (monomer)
etilbenceno
 • etil benceno
 • ethylbenzene
fenol
 • acido carbolico
 • fenilalcohol
 • hidroxibenceno
 • monohidroxibenceno
 • phenol
fluoranteno
 • FLUOROANTENO
 • fluoranthene
fluoreno
 • fluorene
hexaclorobenceno
 • ACIDO METILARSONICO
 • HCB
 • hexachlorobenzene
 • Perchlorobenzene
 • Hexa C. B.
 • Anticarie
 • CEKU C. B.
 • Pentachlorophenyl chloride
 • Amatin
 • Co - op Hexa
 • Granox NM
 • Sanocide
 • Smut - Go
 • Snieciotox
hexaclorobuta-1,3-dieno
 • HCBD
 • HEXACLORO - 1, 3 - BUTADIENO
 • HEXACLOROBUTADIENO
 • 1, 3 - Butadiene, 1, 1, 2, 3, 4, 4 - hexachloro -
 • hexachlorobuta - 1, 3 - diene
hexacloroetano
 • Ethane, hexachloro -
 • hexachloroethane
indeno[1,2,3-cd]pireno
 • INDENO[1, 2, 3 - CD]PIRENO
 • indeno[1, 2, 3 - cd]pyrene
 
 

Esta acción se desarrolla dentro del proyecto Asistencia técnica e información para el fomento de la prevención de riesgos laborales (AI2018 - 0006)