es|en
Risctox
 

Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX

Buscador de sustancias
 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP's)
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP's)
γ-HCH
 • γ - BHC
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5alfa, 6ß - hexaclorociclohexano
 • Bencenohexacloruro
 • gamma - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaclorociclohexano
 • gamma - hexaclorociclohexano
 • HCH
 • hexaclorociclohexano
 • lindano
 • lindano (gamma)
 • Benzenehexachloride
 • Lindane
 • BHC
 • gamma isomer of 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • Benhexachlor
 • gamma - BHC
 • Gamma - Col
 • gamma - HCH
 • Tri - 6
 • gamma - Hexachlorocyclohexane
 • Aparasin
 • Aphitiria
 • Benesan
 • Benexane
 • BoreKil
 • Borer - Tox
 • Exagama
 • Gallogama
 • Gamaphex
 • Gamasan
 • Gammex
 • Gammexane
 • Gexane
 • Isotox
 • Jacutin
 • Kwell
 • Lindafor
 • Lindagronox
 • Lindaterra
 • Lindatox
 • Lintox
 • Lorexane
 • NewKotol
 • Noviagam
 • Quellada
 • Steward
 • Streunex
(-) Alfa hexaclorociclohexano
 • ( - ) Alpha hexachlorocyclohexane
(+) Alfa hexaclorociclohexano
 • (+) Alpha hexachlorocyclohexane
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2alfa, 3alfa, 4ß, 5alfa, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • delta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • delta - HCH
 • delta - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • (1α, 2α, 3α, 4β, 5α, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • 1 - alpha, 2 - alpha, 3 - alpha, 4 - beta, 5 - alpha, 6 - beta - Hexachlorocyclohexane
 • Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro - , delta - isomer
 • Cyclohexane, delta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro -
 • delta - (Aeeeee) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • delta - BHC
 • delta - Benzene hexachloride
 • delta - Benzenehexachloride
 • delta - HCH
 • delta - Hexachlorocyclohexane
 • delta - Lindane
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2ß, 3alfa, 4ß, 5alfa, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - HCH
 • beta - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • beta - LINDANO
 • (1α, 2β, 3α, 4β, 5α, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
 • 1 - alpha, 2 - beta, 3 - alpha, 4 - beta, 5 - alpha, 6 - beta - Hexachlorocyclohexane
 • Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro - ,
 • (1alpha, 2beta, 3alpha, 4beta, 5alpha, 6beta) -
 • Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro - , beta - isomer
 • Cyclohexane, beta - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachloro -
 • beta - BHC
 • beta - HCH
 • beta - Hexachloran
 • beta - Hexachlorobenzene
 • beta - Lindane
 • trans - alpha - Benzenehexachloride
(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2alfa, 3alfa, 4ß, 5ß, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • epsilon - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • epsilon - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • (1α, 2α, 3α, 4β, 5β, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
 • 1alfa, 2alfa, 3ß, 4alfa, 5ß, 6ß - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • alfa - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • alfa - HEXACLOROCICLOHEXANO
 • HCH
 • HEXACLOROCICLOHEXANO
 • (1α, 2α, 3β, 4α, 5β, 6β) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane
(S)-1,2-O-(2,2,2-tricloroetiliden)-α-D-glucofuranosa
 • (S) - 1, 2 - O - (2, 2, 2 - trichloroethylidene) - α - D - glucofuranose
1,1'-bifenilo, cloro derivados
 • 1, 1' - Biphenyl, chloro derivs.
1,1,1,10-tetracloro-decano
 • 1, 1, 1, 10 - Tetrachlorodecane
1,1,1,11-tetracloro-undecano
 • 1, 1, 1, 11 - tetrachloro - undecane
1,1,1,12-tetracloro-dodecano
 • 1, 1, 1, 12 - tetrachloro - dodecane
1,1,1,13-tetraclorotridecano
 • 1, 1, 1, 13 - tetracloro - tridecano
 • 1, 1, 1, 13 - tetrachlorotridecane
1,1,1,2,2,12-hexacloro-dodecano
 • 1, 1, 1, 2, 2, 12 - hexachloro - dodecane
1,1,1,2-tetracloro-undecano
 • Undecane, 1, 1, 1, 11 - tetrachloro -
1,1,1,3,5,7,9,11-11-nonacloro-undecano
 • 1, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 - 11 - nonachlor - undecane
1,1,1,3-tetracloro-3-(1,1-dimetiletil)-4,4-dimetil-pentano
 • 1, 1, 1, 3 - tetrachloro - 3 - (1, 1 - dimethylethyl) - 4, 4 - dimethyl - pentane
1,1,1,3-tetracloro-decano
 • 1, 1, 1, 3 - Tetrachlorodecane
1,1,1,3-tetracloro-dodecano
 • 1, 1, 1, 3 - tetrachloro - dodecane
1,1,1,3-tetracloro-tridecano
 • 1, 1, 1, 3 - tetrachloro - tridecane
1,1,1,3-tetracloro-undecano
 • 1, 1, 1, 3 - tetrachloro - undecane
1,1,1,6-tetracloro-3,3,6-trimetil-heptano
 • 1, 1, 1, 6 - Tetrachloro - 3, 3, 6, - trimethylheptane
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro - 3, 5 - dimethyloctane
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano
 • D, D, L - octano
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro - 3, 5 - dimethyloctane d, d, l
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano
 • D, D, D - octano
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro3, 5 - dimethyloctane d, d, d
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano
 • D, L, D - octano
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro3, 5 - dimethyloctane d, l, d
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano
 • D, L, L - octano
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro3, 5 - dimethyloctane d, l, l
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano (3R,5R,7R)
 • 1, 1, 1, 7 - tetrachloro - 3 , 5 - dimethyl - octane (3R, 5R, 7R)
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano (3R,5S,7R)
 • 1, 1, 1, 7 - tetrachloro - 3 , 5 - dimethyl - octane (3R, 5S, 7R)
1,1,1,7-tetracloro-3,5-dimetil-octano, trimero
 • 1, 1, 1, 7 - Tetrachloro - 3, 5 - dimethyloctane heterotac
1,1,1,8,8,8-hexacloro-3,3,6,6-tetrametil-octano
 • 1, 1, 1, 8, 8, 8 - hexachloro - 3, 3, 6, 6 - tetramethyl - octane
1,1,10,10-tetracloro-decano
 • 1, 1, 10, 10 - Tetrachlorodecane
1,1,10-tricloro-undecano
 • 1, 1, 10 - trichloro - undecane
1,1,12,12-tetracloro-dodecano
 • 1, 1, 12, 12 - tetrachloro - dodecane
1,1,1-tricloro-3,5-dimetil-octano
 • 1, 1, 1 - trichloro - 3 , 5 - dimethyl - octane
1,1,1-tricloro-decano
 • 1, 1, 1 - trichloro - decane
1,1,1-tricloro-dodecano
 • 1, 1, 1 - trichloro - dodecane
1,1,1-tricloro-undecano
 • 1, 1, 1 - trichloro - undecane
1,1,3-tricloro-decano
 • 1, 1, 3 - trichloro - decane
1,1,3-tricloro-undecano
 • 1, 1, 3 - trichloro - undecane
1,1,5-tricloro-undecano
 • 1, 1, 5 - trichloro - undecane
1,1,6-tricloro-undecano
 • 1, 1, 6 - trichloro - undecane
1,1,7,7-tetracloro-3,3,5,5-tetrametil-heptano
 • 1, 1, 7, 7 - tetrachloro - 3, 3, 5, 5 - tetramethyl - heptane
1,1,8-tricloro-undecano
 • 1, 1, 8 - trichloro - undecane
1,1,9-tricloro-undecano
 • 1, 1, 9 - trichloro - undecane
1,10-diclorodecano
 • 1, 10 - DICLORO - DECANO
 • Decane, 1, 10 - dichloro -
 • 1, 10 - dichlorodecane
1,1-bis(4-hidroxifenil)-1-feniletano
 • Bisfenol AP
 • 1, 1 - bis (4 - hydroxyphenyl) - 1 - phenylethane
 • 4, 4' - (1 - Phenylethylidene) biphenol
 • Bisphenol AP
1,1-dicloro-decano
 • 1, 1 - dichloro - decane
1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-dodecacloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahidro-1,4:6,9-dimetanodibenzofurano
 • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11DODECACLORO1, 4, 4A, 5A, 6, 9, 9A, 9B - OCTAHIDRO - 1, 4:6, 9 - DIMETANODIBENZOFURANO
 • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11 - dodecachloro - 1, 4, 4a, 5a, 6, 9, 9a, 9b - octahydro - 1, 4:6, 9 - dimethanodibenzofuran
1,2,3,4,6,7,8,9-Octaclorodibenzofurano
 • Octachlorodibenzofuran
 
 

Esta acción se desarrolla dentro del proyecto Asistencia técnica e información para el fomento de la prevención de riesgos laborales (AI2018 - 0006)